social facebook social google social twitter social email
Göd | Szakács

Szakács

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:                       hétfőtől péntekig 07.30 - 16.00 óráig                                 

Pályázati feltétel:           Középfokú képesítés, szakács

Feladatok:                      Németh László Iskola konyháján főzés és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása.

                                      Nyersanyag feldolgozása, ételek elkészítése és kiosztása, az étlap összeállítása az élelmezésvezetővel

 

Igazgató

Göd Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Településellátó Szervezet igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:  Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. Munkáltatói feladatokat lát el.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy gazdasági végzettség, vagy egyetemi szintű jogi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok).
 • Vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás.
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.25.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.), elektronikus úton a hr@god.hu e-mail-címre határidőben kell megküldeni. Kérjük, a borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/151/2020, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.04.30.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Göd Város Önkormányzata honlapja – 2020. február 25.
 • Gödi Körkép – 2020. márciusi lapszáma
 • Településellátó Szervezet honlapja – 2020. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu és a www.goditesz.hu honlapon szerezhet.

Göd | Közterületi takarító és kisegítő

Közterületi takarító és kisegítő

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet közterületi takarító és kisegítő, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:                       hétfőtől péntekig 07.30 - 16.00 óráig                                 

Pályázati feltétel:            8 általános

Feladata:                        Közterek, közterületi parkok, járdák árkok tisztán tartása

 

A Kjt. rendelkelkezései alapján a minimálbért munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel egészítjük ki.

 

Göd | Gondnok - takarító

Gondnok - takarító

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet 2 fő gondnok - takarító munkakör betöltésére

 

Munkaidő:                       1 fő részére a Balázsovits Sportcsarnokban:  csütörtöki napokon 14.00 - 22.00 óráig és szombaton 09.00 - 21.00 óráig     

                                       1 fő részére a  Huzella Tornacsarnokban: takarítási feladatok elvégzése teljes munkaidőben  14.00 - 22.00 óráig                    

Pályázati feltétel:            8 általános

 

Göd | Gépész

Gépész

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet gépész munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:                        Heti 20 órában részmunkaidőben                                

Pályázati feltétel:            műszaki végzettség, uszodagépész végzettség előny

Feladata:                        Termálstrandon uszodagépész feladatok elvégzése

Göd | Konyhai dolgozó a Németh László Általános Iskolában

Konyhai dolgozó a Németh László Általános Iskolában

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet   konyhai dolgozó munkakör betöltésére  határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Feladat:

A Németh László Általános iskolában a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó konyhai feladatok elvégzése

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

 

Jelentkezés önéletrajz küldésével a bobisne.csilla@goditesz.hu email címre.

Érdeklődni: Bóbisné 27/530-610, 2132 Göd, Duna út 5. Munkaügy

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.1077 ms | Memory: 2.57MB | Version: 3.5