social facebook social google social twitter social email

Gyakran ismételt kérdések

 1. Hogyan igényelhetek étkezést a gyermekemnek az óvodákban és az iskolákban?

Minden tanév végén az óvodákba és iskolákba kiküldésre kerülnek az étkezést igénylő lapok, amelyeket az óvó nénik/osztályfőnökök osztanak ki a szülőknek. Ezt /lehetőség szerint nyomtatott nagybetűvel kitöltve/ az iskola által megjelölt határidőig kérjük az osztályfőnöknek / óvónéniknek visszajuttatni.

Aki ezt elmulasztotta, vagy nem találja az igénylő lapot, azt letöltheti a Településellátó Szervezet honlapjáról: http://goditesz.hu/szolgaltatasok/kozetkeztetes.

A kitöltött igénylő lapok, a Településellátó Szolgálat irodájában / Göd Duna utca 5 / vagy a Huzella Tivadar Iskola élelmezési irodáján / Göd Alkotmány u. 3 / leadhatóak.

 

 1. Mi történik, ha nem adom le az igénylő lapot?

Amennyiben az 1. pont szerinti igénylőlapot a szülő nem tölti ki és nem adja le, a gyermeke nem kerül be az étkezési rendszerbe, az étkezés nem tudja igénybe venni.

 

 1. Kik kapnak menzakártyát?

Minden iskolás gyerek akijelezte étkezési igényét az igénylőlap leadásával jogosulttá válik a menzakártyára.

 

 1. Hogyan kapja meg a gyermek a menzakártyáját?

Az az általános iskola felső tagozatára járó gyermek, aki a megadott határidőn belül leadta az igénylő lapot, a tanév elején az osztályfőnököktől megkapta a menzakártyáját. Az alsó tagozatos diákok kártyái az osztályfőnököknél vannak, a kártyákat az ebédnél az osztályfőnökök kezelik. Akik utólag jelzik igényüket az iskolai étkezésre, a Településellátó Szervezet titkárságán tudják igényelni és átvenni a menzakártyát.

 

 1. Hogyan vehet részt a gyermek az iskolai étkezésben?

Az iskolás gyerekek csak menzakártyával, vagy ennek elvesztése esetén a Településellátó Szervezet igazolásával vehet részt az iskolai étkezésen (lásd 7. pont)

 

 1. Mi történik, ha a gyermek elveszíti a menzakártyáját?

Amennyiben a gyermek kártyáját elveszíti, vagy a kártya megrongálódik, kérjük a szülőt a 7. pont szerint eljárni, ellenkező esetben a gyermek nem tud részt venni az étkezésben.

 

 1. Hogyan tudom pótolni az elveszett menzakártyát?

Az elvesztés tényét, illetve az elveszett kártya letiltását az telepulesellato@god.hu email címen vagy személyesen a Településellátó Szervezet titkárságán (2132 Göd, Duna út 5.) jelezzék, ahol az új kártyát az 1365 Ft-os díj megfizetése után hétfőn és szerdán 08.00 – 12.00 óra között tudjuk kiadni.

Az elveszett kártya pótlása:

- személyesen a Településellátó Szervezet titkárságán pénztári napokon (hétfő és szerda 8-12 óráig) a kártyapótlási díj befizetésével vagy

- a kártyapótlás díjának a Településellátó Szervezet számlájára történő átutalásával lehetséges. Átutalás esetén kérjük a megjegyzés rovatban tüntessék fel a gyermek nevét, osztályát, iskoláját, és a "kártyapótlás" szót. Ebben az esetben az összeg       megérkezését követően kiállítjuk a menzakártyát, és kiküldjük az iskola titkárságára.

Amennyiben email-ben jelzi felénk, hogy a gyermek elvesztette a menzakártyáját, egy válaszlevélben igazoljuk, hogy a gyermek a tárgyhónapban jogosult az iskolai étkezés igénybevételére, a szülő tárgyhónapi befizetése alapján. Az étkezést ennek a levélnek a bemutatásával tudja kártya hiányában igénybe venni. A kiadott igazolás tárgyhónap utolsó munkanapjáig érvényes , kérjük, hogy ezt figyelembe véve gondoskodjanak új kártya igényléséről személyesen a Településellátó Szervezet titkárságán (2132 Göd, Duna út 5.) pénztári nyitvatartási időben.

 

 1. Ki igényelheti a Településellátó Szervezet titkárságán a menzakártyát?

A menzakártyát személyesen a szülő vagy a gyermek is igényelheti pénztári nyitvatartási   időben, hétfőn és szerdán 08.00 és 12.00 óra között.

 

 1. Elvesztés esetén hogyan vehetem át a gyermekem menzakártyáját?

A menzakártya átvételére csak személyesen van lehetőség a Településellátó Szervezet titkárságán (2132 Göd, Duna út 5.) az 1000 Ft + Áfa kártyadíj megfizetése után. A kártyát a szülő illetve a gyermek is átveheti.

 

 1. Mi történik, amennyiben elmulasztom vagy késve fizetem be a gyermekem étkezési számláját?

Az étkezési számla befizetésének elmulasztása esetén minden szülő az igénylő lapon megadott email címen kétszer értesítést kap a mulasztás tényéről. Amennyiben a szülő ennek ellenére nem rendezi az étkezési számláját, a gyermek a következő hónaptól nem vehet részt az iskolai étkezésben mindaddig, míg tartozását nem rendezi.

Ha a gyermek mégis megjelenik az ebédnél a menzakártyával, a kijelző elutasító (piros) jelzést ad, és a gyermek nem kap ebédet.

A tartozás rendezése és annak igazolása után a gyermek visszakerül az étkezési rendszerbe.

 

 1. Milyen esetekben nem vehet részt gyermekem az étkezésben?
 • amennyiben az étkezési számla a többszöri felszólítás ellenére sem lett rendezve,
 • ha a menzakártya vagy a TESZ igazolás nincs a gyermeknél, mivel az iskolai étkezésben csak menzakártyával vagy ennek elvesztése esetén a TESZ igazoló levelével vehet részt, ezek hiányában sajnos a gyermek nem tud az iskolában étkezni

Azok a gyerekek, akik a fenti okok miatt nem vehetnek részt az étkezésben és a menzakártyájuk érvényesítéskor tiltást mutat, hideg élelmet / szendvicset / kapnak a konyha dolgozóitól.

 

 1. Ha nincs menzakártya vagy igazolás, akkor a gyerek nem kap enni?

Azok a gyerekek, akik a 11. pontban felsorolt okok miatt nem vehetnek részt az étkezésben és a menzakártyájuk érvényesítéskor a kijelző tiltó (piros) jelzést mutat, nem kaphatnak ebédet. A menzakártya-rendszer bevezetésének időszakában az esetleges hibák türelmi időt biztosítunk, és a gyermekek hideg élelmet / szendvicset / kapnak a konyha dolgozóitól, illetve fél kettő után, az aznapi megmaradt, le nem mondott adagokat azok a gyerekek elfogyaszthatják, akik a fentiek miatt nincsenek az étkezési rendszerben.

 

 1. Hiányzás esetén hogyan tudom lemondani a gyermekem étkezését!

A szülői modul https://god.ecity.hu étkezés lemondása menüpontban ,illetve az elelmezes@god.hu címen (ezek megtalálhatóak az adott óvoda/iskola étkezési tájékoztatóján, amely a következő weboldalról tölthető le: http://goditesz.hu/szolgaltatasok/kozetkeztetes)

 

 1. Meddig mondhatom le a gyermekem étkezését?

A szülő legkésőbb a hiányzási napot megelőző nap reggel 9 óráig jelentheti be a lemondást. Mivel az étkezés már előre ki van fizetve, a bejelentett hiányzási napokra érvényes étkezési díjat a következő havi számlázáskor jóváírjuk. 

 

 

 1. Hogyan és meddig mondható le a diétás étkezés?

A szülő legkésőbb a hiányzási napot megelőző nap reggel 9 óráig jelentheti be a lemondást. Mivel az étkezés már előre ki van fizetve, a bejelentett hiányzási napokra érvényes étkezési díjat a következő havi számlázáskor jóváírjuk. 

Az étkezés lemondása az elelmezes@god.hu levelezési címen, vagy a 06-27-345-209 számon tehető meg.

 

 1. Hogyan tájékozódhatok folyószámla egyenlegemről?

A szülői modul https://god.ecity.hu   számlaegyenleg menüpontjában, illetve a kiküldött számlán tájékoztató jelleggel szerepel a nálunk lévő folyószámla egyenlege. Amennyiben ennek az összege pozitív, úgy Önnek elmaradása van, kérjük, ezt mihamarabb rendezze! Ha az összeg negatív előjelű, akkor Önnek túlfizetése van, az ezzel kapcsolatos egyeztetéshez keresse a kollégánkat a következő telefonszámon: 06 27 530-601 vagy az elelmezes@goditesz.hu levelezési címen.

 

 1. Hogyan működik a csoportos beszedési megbízás?

A csoportos beszedési megbízást választó szülőkaz elelmezes@god.hu címről kiküldött levélben kapják meg a banki ügyintézéshez szükséges információkat és a gyermek azonosító kódját.

Az azonosító kód ismerete nélkül az ügyintézés nem lehetséges. Több gyermek esetén minden gyermek számára külön azonosító kódot kell igényelni.

A fenti információk birtokában a szülők egyénileg kötik meg számlavezető bankukkal a megbízást. Az ügyintézés sikeressége után a beazonosíthatóság miatt a fenti címre / a gyermek nevének megjelölésével /kérjük a szülő beszedési megbízásban érintett bankszámlaszámát elküldeni.

Az étkezési számlák kiküldése utána beszedési megbízás a Településellátó Szervezet és a szülő számlafizető bankja között automatikus lebonyolódik.

A beszedési megbízás mint fizetési mód jelenleg tesztüzemben működik, a gyermekek októberi étkezését kérjük, hogy minden szülő az eddig megszokott módon rendezze.

 

 1. Nagycsaládosként milyen kedvezményre vagyok jogosult?

Amennyiben családjában három vagy több gyermeket nevelnek, az óvodákban az étkezés ingyenesen, az iskolákban pedig 50 % kedvezménnyel vehető igénybe az étkezés, az étkezési nyilatkozat kitöltésével.

 

 1. A nagycsaládos kedvezmény  igénylése esetén mi a teendő?

A kedvezmény igénybevételéhez csatolni kell a több gyermekes szülőknek a kiadott nyilatkozatot a gyermekek számáról (az étkezést igénylő nyilatkozat melléklete, letölthető: http://goditesz.hu/szolgaltatasok/kozetkeztetes) vagy a 16. életévét betöltött középfokú valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén lehetőség szerint iskolalátogatási igazolást is szíveskedjenek benyújtani. Felsőfokú tanulmányok esetén ez tanulmányi félévenként esedékes. A 2018/19-es tanévre szóló iskolalátogatási igazolást szeptemberben kérjük.

 

 1. Milyen esetekben vehetek még igénybe kedvezményes étkezést?

Amennyiben a gyermek

 

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. tartósan beteg vagy fogyatékos,
 3. nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
 4. utógondozói ellátásban részesül.

 

 1. Milyen dokumentumokat kell benyújtanom az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igényléséhez?

 

 1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat) eredeti példányát vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát. A kedvezmény mértéke: a térítési díj 100%-a.
 2. tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló - MÁK vagy más pénzintézeti kifizetőhely pl.: BM, HM - által kiállított határozat eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában
 • tartós betegség esetén eredeti szakorvosi igazolást vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát
 • fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló                 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság eredeti szakvéleményét vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát

A kedvezmény mértéke: a térítési díj 50%-a,

 

 1. Mit tegyek, ha gyermekem diétás étkezési igényű?

A diétás étkezés iránti igényt szintén az étkezést igénylő lapon tudják jelezni, amely letölthető aTelepülésellátó Szervezet honlapjáról http://goditesz.hu/szolgaltatasok/kozetkeztetes.

 

 1. Melyik cég szállítja a diétás ételeket az iskolákba és óvodákba?

A diétás ételek szállítója Korona Kupola Kft. 

Az étkezési lehetőségekről, a www.koronakonyha.hu honlapon tájékozódhat.

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.0444 ms | Memory: 1.99MB | Version: 3.5