social facebook social google social twitter social email

Felsőgödi konyha


A Németh László Általános Iskola konyhája gondoskodik a felsőgödi közétkeztetésről.

Az iskolából kapják az ebédet minden nap a Kincsem Óvoda óvodásai is.

Az étkezési díjakról, befizetések időpontjáról az iskola honlapján tájékozódhatnak részletesebben.

Németh László Iskola konyhájának elérhetőségei: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.    

További információ: http://www.godinemeth.hu/

Kincsem Óvoda elérhetőségei: 2132 Göd, Lenkey u. 13-17        

Tel.: 27/531-135Alsógödi konyha


Huzella Tivadar Általános Iskola konyhája gondoskodik a alsógödi közétkeztetésről.

Az iskolából kapják az ebédet minden nap a Kastély Óvoda óvodásai is.

Az étkezési díjakról, befizetések időpontjáról az iskola honlapján tájékozódhatnak részletesebben.

Huzella Tivadar Iskola konyhájának elérhetőségei: 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 49.     

Tel: 06-27-345-209

További információ: www.huzellaiskola.hu

Kastély Óvoda elérhetőségei: 2131 Göd, Jávorka Sándor utca       

Tel.: 27/532-235Információ a 2018/2019-as tanév étkezési térítési díjak fizetéséről

Tisztelt Szülő, Gondviselő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az októberi ebédbefizetésre a Településellátó Szervezet pénztárában a következő időpontokban van lehetőség:

Minden héten hétfőn és szerdán 8.00-12.00 óráig

Október 16. (kedd) 8.00-12.00 óráig és 12.30-15.00 óráig

Október 18. (csütörtök) 8.00-12.00 óráig és 12.30-18.00 óráig

A jövő tanévben az iskolákban és óvodákban az étkezési térítési díjak befizetésének módját, időpontját illetően lesznek változások.  A tájékoztatók alább, tanintézmények szerint megtekinthetők, szükség esetén kinyomtathatók.

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gödi Kastély Óvoda

Gödi Kincsem Óvoda

 

Étkezés lemondása, kapcsolattartás

A szülő legkésőbb a hiányzási napot megelőző nap reggel 9 óráig jelentheti be a lemondást. Mivel az étkezés már előre ki van fizetve, a bejelentett hiányzási napokra érvényes étkezési díjat a következő havi számlázáskor jóváírjuk. 

A lemondást kizárólag az alábbi elérhetőségek egyikén fogadjuk e

telefonos ügyintézés hétköznap  08.00 - 12.00 óráig:                 0627/345-209

e-mailben:                                                                  elelmezes@goditesz.hu

 

Gödi konyhák általános információk

Göd Város Önkormányzatának 2/2016 (II.29.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásásban működő Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról

Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a (2) bekezdésben foglalt, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdésének b) pontjában és a 147.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartásban működő Konyhák által

nyújtott étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben történő valamennyi étkezésre.

2.§

A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az intézményekben nyújtott gyermek és felnőtt étkezés nyersanyagnormái és térítési díjai: 

 

Megnevezés

Nyersanyagnorma
Ft/ nap

Bruttó térítési díj
Ft/ nap

Óvodai gyermekétkeztetés- napi 3x étkezés

300

381

Óvodai vendég ebéd

156

475

Óvodai vendég 3x-i étkezés

300

680

Napközis gyermekétkeztetés - napi 3x-i étkezés          

360

457

Bölcsődei étkezés - napi 4x-i étkezés

295

375

Menza - ebéd

190

241

Vendég étkezés (felnőtt menza)

220

557

Vendég étkezés (tízórai+ebéd)

305

665

Szociális étkezés (ebéd)

220

220 + 206 (rezsi) + Áfa (540Ft)

Idősek klubja (napi 3x-i étkezés)

390

390 + 206 (rezsi) + Áfa (755Ft)

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.0701 ms | Memory: 2.57MB | Version: 3.5