social facebook social google social twitter social email

Felsőgödi konyha


 

NÉMETH LÁSZLÓ KONYHA

KINCSEM ÓVODA KONYHAAlsógödi konyha


Huzella Tivadar Általános Iskola konyhája gondoskodik a alsógödi közétkeztetésről.

Az iskolából kapják az ebédet minden nap a Kastély Óvoda óvodásai is.

Az étkezési díjakról, befizetések időpontjáról az iskola honlapján tájékozódhatnak részletesebben.

Huzella Tivadar Iskola konyhájának elérhetőségei: 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 49.     

Tel: 06-27-345-209

További információ: www.huzellaiskola.hu

Kastély Óvoda elérhetőségei: 2131 Göd, Jávorka Sándor utca       

Tel.: 27/532-235ONLINE ISKOLAI ÉTKEZÉSI MEGRENDELŐ A 2021/22-ES TANÉVRE - ( KÉRJÜK EZT HASZNÁLJA )

Gödi konyhák általános információk

 

ISKOLAI ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A 2021. ÁPRILIS 19 - MÁJUS 10-IG TARTÓ IDŐSZAKBAN

Tisztelt Szülők,

 

A kormány tegnapi bejelentése alapján az április 19 -  május 10-ig tartó időszakra gyermekétkezés ügyintézése az alábbiak szerint történik:

Felsős tanulók étkezési ügyintézése:

Minden felsős tanuló részére, - akiknek a szülei korábban jelezték igényüket - továbbra is biztosítjuk az ebéd elvitelének lehetőségét, őket aktív étkezőnek tekintjük. Ebben az esetben a szülőnek teendője nincs.

Az a szülő, aki hétfőtől szeretne étkezést igényelni vagy lemondaná az eddig elhozott ebédet, kérjük, hogy ezt április 17-ig  az elelmezes@god.hu címen jelezze.

Alsós tanulók étkezési ügyintézése:

Minden alsós tanulót, akinek a részére a szülei szeptemberben étkezést igényeltek, április 19. hétfőtől ismét automatikusan aktív étkezőnek tekintünk.

Ha nem szeretné az étkezést igénybe venni, vagy gyermeke hiányzik az iskolából és elvinné az ebédjét, kérjük ezt elelmezes@god.hu címre írt levélben jelezni.

 

Az eddig beérkezett leveleket kolléganőnk folyamatosan rögzíti, igyekszik mindenkinek mielőbb válaszolni.

Az étkezési számlákat a beérkezett jelzések feldolgozását követően, leghamarabb jövő hét folyamán tudjuk kiküldeni.

 

Nagyon szépen köszönjük az együttműködésüket, mindenkinek jó egészséget kívánunk!

 

Településellátó Szervezet

Gyermekélelmezés

 

 

 

 

Göd Város Önkormányzatának 13/2018. (IV.12.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásásban működő Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról

Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a (2) bekezdésben foglalt, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdésének b) pontjában és a 147.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartásban működő Konyhák által

nyújtott étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben történő valamennyi étkezésre.

2.§

A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az intézményekben nyújtott gyermek és felnőtt étkezés nyersanyagnormái és térítési díjai: 

 

Megnevezés

Nyersanyagnorma
Ft/ nap

Bruttó térítési díj
Ft/ nap

Óvodai gyermekétkeztetés- napi 3x étkezés

320

405

Óvodai vendég ebéd

185

550

Óvodai vendég 3x-i étkezés

320

720

Napközis gyermekétkeztetés - napi 3x-i étkezés          

403

510

Bölcsődei étkezés - napi 4x-i étkezés

315

400

Menza - ebéd

210

265

Vendég étkezés (felnőtt menza)

276

670

Vendég étkezés (tízórai+ebéd)

276

770

 

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.0425 ms | Memory: 0.64MB | Version: 3.5