social facebook social google social twitter social email

Felsőgödi konyha


 

NÉMETH LÁSZLÓ KONYHA

KINCSEM ÓVODA KONYHAAlsógödi konyha


Huzella Tivadar Általános Iskola konyhája gondoskodik a alsógödi közétkeztetésről.

Az iskolából kapják az ebédet minden nap a Kastély Óvoda óvodásai is.

Az étkezési díjakról, befizetések időpontjáról az iskola honlapján tájékozódhatnak részletesebben.

Huzella Tivadar Iskola konyhájának elérhetőségei: 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 49.     

Tel: 06-27-345-209

További információ: www.huzellaiskola.hu

Kastély Óvoda elérhetőségei: 2131 Göd, Jávorka Sándor utca       

Tel.: 27/532-235ONLINE ISKOLAI ÉTKEZÉSI MEGRENDELŐ A 2022/23-AS TANÉVRE - ( KÉRJÜK EZT HASZNÁLJA )

 

Gödi konyhák általános információk

 

 

 

 

 

 

Göd Város Önkormányzatának 13/2018. (IV.12.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásásban működő Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról

Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a (2) bekezdésben foglalt, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdésének b) pontjában és a 147.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartásban működő Konyhák által

nyújtott étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben történő valamennyi étkezésre.

2.§

A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az intézményekben nyújtott gyermek és felnőtt étkezés nyersanyagnormái és térítési díjai: 

 

Megnevezés

Nyersanyagnorma
Ft/ nap

Bruttó térítési díj
Ft/ nap

Óvodai gyermekétkeztetés- napi 3x étkezés

320

405

Óvodai vendég ebéd

185

550

Óvodai vendég 3x-i étkezés

320

720

Napközis gyermekétkeztetés - napi 3x-i étkezés          

403

510

Bölcsődei étkezés - napi 4x-i étkezés

315

400

Menza - ebéd

210

265

Vendég étkezés (felnőtt menza)

276

670

Vendég étkezés (tízórai+ebéd)

276

770

 

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.0923 ms | Memory: 1.98MB | Version: 3.5